S t e  p r i p r a v l j e n i   n a   n o v o   d i m e n z i j o   p r o j e k t i r a n j a ?

Računalniško podprto risanje je danes standard v vseh tehnoloških procesih od industrije, gradbeništva, strojništva do designa in obrti. Zato je pomembno, da je kvaliteten izobraževalni proces tako univerzalnega orodja kot je program AutoCAD, prilagojen posameznikovim konkretnim potrebam.

S prilagojenim izobraževalnim programom je  možno v najkrajšem času doseči prve realizacije in večjo storilnost v Vašem podjetju!

HITRO/ ZANESLJIVO/ UGODNO - AutoCAD EDU TEČAJI

GSM:   +386 (0)41 768 330
Email: autocad.edu@gmail.com                                       

Naslov: Ul. XIV. divizije, 3000 Celje

Tečaji AutoCAD EDU se razlikujejo od klasičnih računalniških predavanj, ki so včasih preveč pospešena in programirana, da zadostijo formalni  vsebini AutoCAD priročnika. Tečajniki se velikokrat ne naučijo dovolj veščin, ki jih zares potrebujejo pri svojem poklicu. Namesto tega dobijo le širok obris mnogih področij, ki jih verjetno nikoli ne bodo zares uporabljali.

AutoCAD EDU predavanja so namenjena podjetjem in posameznikom, ki želijo prilagojen program izobraževanja, ki ustreza Vaši stroki in Vašemu načinu dela.

AutoCAD tečaji so lahko organizirani na vašem podjetju, šoli ali domu s prenosnim projektorjem in projekcijskim platnom.

Tečaji so pripravljeni v dveh sklopih:

AutoCAD 2D: sistem risalne ravnine, ikone, meniji, ukazi, šrafure, kotnice, bloki, layerji, itd. Vaje za praktični del sledijo vsaki predstavljeni temi. Korak za korakom.

AutoCAD3D: večprojekcijski sestav ravnin, upravljanje s 3D modelom, prilagojene risalne ravnine, risanje mrežnih struktur, risanje 3D teles, materiali, 3D foto-vizualizacije